PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM PHÚC
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 23 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 30/01/2020
- Các lớp học tập theo TKB, Lao động theo lịch.
- Nộp hồ sơ thi GVG cấp huyện về PGD: Đ/c Thủy nhận.
 

Tuần : 23 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 31/01/2020
- Các lớp học tập theo TKB, Lao động theo lịch.

 

Tuần : 23 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 01/02/2020
- Các lớp học tập theo TKB, Lao động theo lịch.
- Đoàn đội tổng kết thi đua tuần 23.