PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM PHÚC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GKSD-00069 Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương lớp 7 (Sách giáo khoa)Lương Văn Việt Sách Giáo khoa Lịch sử và Địa lý Trong kho
GKSD-00068 Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương lớp 7 (Sách giáo khoa)Lương Văn Việt Sách Giáo khoa Lịch sử và Địa lý Trong kho
GKSD-00067 Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương lớp 6 (Sách giáo khoa)Lương Văn Việt Sách Giáo khoa Lịch sử và Địa lý Trong kho
GKSD-00066 Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương lớp 6 (Sách giáo khoa)Lương Văn Việt Sách Giáo khoa Lịch sử và Địa lý Trong kho
TTTN-00255 Cô Nan ( Truyện tranh)Nguyễn Thùy HươngTruyện tranh thiếu niên Trong kho
TTTN-00254 Cô Nan ( Truyện tranh)Nguyễn Thùy HươngTruyện tranh thiếu niên Trong kho
TTTN-00253 Cô Nan ( Truyện tranh)Nguyễn Thùy HươngTruyện tranh thiếu niên Trong kho
TTTN-00252 Cô Nan ( Truyện tranh)Nguyễn Thùy HươngTruyện tranh thiếu niên Trong kho
TTTN-00251 Cô Nan ( Truyện tranh)Nguyễn Thùy HươngTruyện tranh thiếu niên Trong kho
TTTN-00250 Cô Nan ( Truyện tranh)Nguyễn Thùy HươngTruyện tranh thiếu niên Trong kho
TTTN-00249 Cô Nan ( Truyện tranh)Nguyễn Thùy HươngTruyện tranh thiếu niên Trong kho
TTTN-00248 Cô Nan ( Truyện tranh)Nguyễn Thùy HươngTruyện tranh thiếu niên Trong kho
TTTN-00247 Cô Nan ( Truyện tranh)Nguyễn Thùy HươngTruyện tranh thiếu niên Trong kho
TTTN-00246 Cô Nan ( Truyện tranh)Nguyễn Thùy HươngTruyện tranh thiếu niên Trong kho
TTTN-00245 Cô Nan ( Truyện tranh)Nguyễn Thùy HươngTruyện tranh thiếu niên Trong kho
12345678910...