PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Ngọc Hoàng Hoà
   Sinh ngày: 18/06/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Cờ Đỏ-Cẩm Phúc -Cẩm Giàng-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Giao lưu HSG Toán 7 cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Lương Thị Lan
   Sinh ngày: 15/02/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Phúc A-Cẩm Phúc -Cẩm Giàng-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích Giao lưu HSG Ngữ văn 7 cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Lương Thị Linh
   Sinh ngày: 27/02/2004  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Lê Xá-Cẩm Phúc -Cẩm Giàng-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì Giao lưu HSG Toán 7 cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Ngọc Hoàng Hoà
   Sinh ngày: 18/06/2004  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Cờ Đỏ-Cẩm Phúc -Cẩm Giàng-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Giao lưu HSG Toán 7 cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Lương Thị Lan
   Sinh ngày: 15/02/2004  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Phúc A-Cẩm Phúc -Cẩm Giàng-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích Giao lưu HSG Ngữ văn 7 cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Lương Thị Linh
   Sinh ngày: 27/02/2004  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Lê Xá-Cẩm Phúc -Cẩm Giàng-Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhì Giao lưu HSG Toán 7 cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Lương Đình Bảo An
   Sinh ngày: 23/08/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Phúc A- Cẩm Phúc- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba Điền kinh cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Lê Thị Hải Yến
   Sinh ngày: 15/08/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Mậu Tài- Cẩm Điền- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba Điền kinh cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Phương Anh
   Sinh ngày: 17/11/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Lê Xá - Cẩm Phúc - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba Điền kinh cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Lương Thị Hà Như
   Sinh ngày: 17/03/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Phúc A - Cẩm Phúc - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích Giao lưu HSG Toán 8 cấp huyện, Giải Khuyến khích thi VDKTLM để giải quyết tình huống thực tiễn cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
123456