PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM PHÚC
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc6A401111
2Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc6B391111
3Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc6C401111
4Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc6D391111
5Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc7A421111
6Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc7B421111
7Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc7C441111
8Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc7D441111
9Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc8A451111
10Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc8B451111
11Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc8C451111
12Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc9A361111
13Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc9B291111
14Nguyễn Thị QuỳnhÂm nhạc9C371111
15Lê Văn HưngCông nghệ6A401111
16Lê Văn HưngCông nghệ6B391111
17Lê Văn HưngCông nghệ6C401111
18Lê Văn HưngCông nghệ6D391111
19Nguyễn Thị ThảnhCông nghệ7A421111
20Nguyễn Thị ThảnhCông nghệ7B421111
21Nguyễn Thị ThảnhCông nghệ7C441111
22Nguyễn Thị ThảnhCông nghệ7D441111
23Nguyễn Thị ChanhCông nghệ8A45    
24Nguyễn Thị ChanhCông nghệ8B45    
25Nguyễn Thị ChanhCông nghệ8C45    
26Phạm Thị Đào LýCông nghệ9A361111
27Phạm Thị Đào LýCông nghệ9B291111
28Phạm Thị Đào LýCông nghệ9C371111
29Nguyễn Thị HiếuĐịa lí6A401111
30Nguyễn Thị HiếuĐịa lí6B391111
31Nguyễn Thị HiếuĐịa lí6C401111
32Nguyễn Thị HiếuĐịa lí6D391111
33Nguyễn Thị HiếuĐịa lí7A421211
34Nguyễn Thị HiếuĐịa lí7B421211
35Nguyễn Thị HiếuĐịa lí7C441211
36Nguyễn Thị HiếuĐịa lí7D441211
37Nguyễn Thị HiếuĐịa lí8A451111
38Nguyễn Thị HiếuĐịa lí8B451111
39Nguyễn Thị HiếuĐịa lí8C451111
40Nguyễn Thị HiếuĐịa lí9A361111
41Nguyễn Thị HiếuĐịa lí9B291111
42Nguyễn Thị HiếuĐịa lí9C371111
43Lương Thị Hồng HạnhGdcd6A401111
44Lương Thị Hồng HạnhGdcd6B391111
45Lương Thị Hồng HạnhGdcd6C401111
46Lương Thị Hồng HạnhGdcd6D391111
47Lương Thị Hồng HạnhGdcd7A421111
48Lương Thị Hồng HạnhGdcd7B421111
49Lương Thị Hồng HạnhGdcd7C441111
50Lương Thị Hồng HạnhGdcd7D441111
51Lương Thị Hồng HạnhGdcd8A451111
52Lương Thị Hồng HạnhGdcd8B451111
53Lương Thị Hồng HạnhGdcd8C451111
54Lương Thị Hồng HạnhGdcd9A361111
55Lương Thị Hồng HạnhGdcd9B291111
56Lương Thị Hồng HạnhGdcd9C371111
57Nguyễn Văn ThaoHóa học8A451231
58Nguyễn Văn ThaoHóa học8B451231
59Nguyễn Văn ThaoHóa học8C451231
60Nguyễn Văn ThaoHóa học9A361231
61Nguyễn Văn ThaoHóa học9B291231
62Nguyễn Văn ThaoHóa học9C371231
63Nguyễn Thị Hương LanLịch sử6A401111
64Nguyễn Thị Hương LanLịch sử6B391111
65Nguyễn Thị Hương LanLịch sử6C401111
66Nguyễn Thị Hương LanLịch sử6D391111
67Lê Văn HưngLịch sử7A421211
68Lê Văn HưngLịch sử7B421211
69Lê Văn HưngLịch sử7C441211
70Lê Văn HưngLịch sử7D441211
71Phạm Thị Thu HươngLịch sử8A451211
72Phạm Thị Thu HươngLịch sử8B451211
73Phạm Thị Thu HươngLịch sử8C451211
74Phạm Yến ChinhLịch sử9A361111
75Phạm Yến ChinhLịch sử9B291111
76Phạm Yến ChinhLịch sử9C371111
77Vũ Thị LoanMĩ thuật6A401111
78Vũ Thị LoanMĩ thuật6B391111
79Vũ Thị LoanMĩ thuật6C401111
80Vũ Thị LoanMĩ thuật6D391111
81Vũ Thị LoanMĩ thuật7A421111
82Vũ Thị LoanMĩ thuật7B421111
83Vũ Thị LoanMĩ thuật7C441111
84Vũ Thị LoanMĩ thuật7D441111
85Vũ Thị LoanMĩ thuật8A451111
86Vũ Thị LoanMĩ thuật8B451111
87Vũ Thị LoanMĩ thuật8C451111
88Vũ Thị LoanMĩ thuật9A361111
89Vũ Thị LoanMĩ thuật9B291111
90Vũ Thị LoanMĩ thuật9C371111
91Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6A402221
92Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6B392221
93Mai Thanh ThủyNgoại ngữ6C402221
94Mai Thanh ThủyNgoại ngữ6D392221
95Mai Thanh ThủyNgoại ngữ7A422221
96Mai Thanh ThủyNgoại ngữ7B422221
97Mai Thanh ThủyNgoại ngữ7C442221
98Mai Thanh ThủyNgoại ngữ7D442221
99Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8A452221
100Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8B452221
101Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8C452221
102Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9A362221
103Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9B292221
104Mai Thanh ThủyNgoại ngữ9C372221
105Phạm Thị Thu HươngNgữ văn6A402351
106Phạm Thị Thu HươngNgữ văn6B392351
107Nguyễn Thị TínhNgữ văn6C402351
108Nguyễn Thị TínhNgữ văn6D392351
109Nguyễn Thị Hương LanNgữ văn7A422351
110Nguyễn Thị Hương LanNgữ văn7B422351
111Ninh Thị LoanNgữ văn7C442351
112Nguyễn Thị TínhNgữ văn7D442351
113Vũ Quang LăngNgữ văn8A452351
114Vũ Quang LăngNgữ văn8B452351
115Phạm Thị Đào LýNgữ văn8C452351
116Phạm Yến ChinhNgữ văn9A362361
117Phạm Thị Đào LýNgữ văn9B292361
118Phạm Yến ChinhNgữ văn9C372361
119Hà Thị HàSinh học6A401311
120Hà Thị HàSinh học6B391311
121Hà Thị HàSinh học6C401311
122Hà Thị HàSinh học6D391311
123Hà Thị HàSinh học7A421311
124Hà Thị HàSinh học7B421311
125Hà Thị HàSinh học7C441311
126Hà Thị HàSinh học7D441311
127Nguyễn Thị ThảnhSinh học8A451311
128Nguyễn Thị ThảnhSinh học8B451311
129Nguyễn Thị ThảnhSinh học8C451311
130Hà Thị HàSinh học9A361311
131Hà Thị HàSinh học9B291311
132Hà Thị HàSinh học9C371311
133Nguyễn Văn MinhThể dục6A401231
134Nguyễn Văn MinhThể dục6B391231
135Nguyễn Văn MinhThể dục6C401231
136Nguyễn Ngọc NamThể dục6D391231
137Nguyễn Văn MinhThể dục7A421231
138Nguyễn Văn MinhThể dục7B421231
139Nguyễn Văn MinhThể dục7C441231
140Nguyễn Văn MinhThể dục7D441231
141Nguyễn Ngọc NamThể dục8A451231
142Nguyễn Ngọc NamThể dục8B451231
143Nguyễn Ngọc NamThể dục8C451231
144Nguyễn Ngọc NamThể dục9A361231
145Nguyễn Ngọc NamThể dục9B291231
146Nguyễn Ngọc NamThể dục9C371231
147Nguyễn Thị ViToán6A402331
148Nguyễn Thị ViToán6B392331
149Nguyễn Văn ThaoToán6C402331
150Nguyễn Văn ThaoToán6D392331
151Đặng Thị Ánh TuyếtToán7A422331
152Phạm Minh TớiToán7B422331
153Phạm Minh TớiToán7C442331
154Đặng Thị Ánh TuyếtToán7D442331
155Nguyễn Trọng TamToán8A452331
156Nguyễn Trọng TamToán8B452331
157Nguyễn Trọng TamToán8C452331
158Phạm Minh TớiToán9A362331
159Nguyễn Trọng TamToán9B292331
160Đặng Thị Ánh TuyếtToán9C372331
161Nguyễn Thị ViVật lí6A401121
162Nguyễn Thị ViVật lí6B391121
163Nguyễn Thị ViVật lí6C401121
164Nguyễn Thị ViVật lí6D391121
165Nguyễn Thị ViVật lí7A421121
166Nguyễn Thị ViVật lí7B421121
167Nguyễn Thị ViVật lí7C441121
168Nguyễn Thị ViVật lí7D441121
169Nguyễn Thị ChanhVật lí8A45    
170Nguyễn Thị ChanhVật lí8B45    
171Nguyễn Thị ChanhVật lí8C45    
172Nguyễn Thị ChanhVật lí9A36    
173Nguyễn Thị ChanhVật lí9B29    
174Nguyễn Thị ChanhVật lí9C37