PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM PHÚC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 - 2014 24/12/2013 [HyperLink19]
2 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 27/10/2013 [HyperLink19]
3 Hướng dẫn khảo sát lớp 6 năm học 2013 - 2014 31/07/2013 [HyperLink19]
4 Điểm Chuẩn Thi Vào THPT năm học 2013 - 2014 25/07/2013 [HyperLink19]
5 Quyết định môn thi thứ 3 vào THPT năm học 2012-2013 16/05/2013 [HyperLink19]
6 DS Phòng Thi Cuối Năm2012 -2013 10/05/2013 [HyperLink19]
7 Điều chỉnh chương trình năm 2011 22/08/2012 [HyperLink19]
8 Phân phối chương trình khối THCS năm học 2011 - 2012 22/08/2012 [HyperLink19]
9 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 08/05/2012 [HyperLink19]
10 Phiếu kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011, 2012. 10/04/2012 [HyperLink19]
11 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 10/04/2012 [HyperLink19]
12 Hướng dẫn tổ chức rèn kỹ năng sống. 10/04/2012 [HyperLink19]
13 Mẫu bìa SKKN (11-12) 10/04/2012 [HyperLink19]